Szkolenia

10-11.2022

Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w analizie danych. Politechnika Częstochowska. Data ukończenia: 25.11.22 r.

15.02.2022

Niebezpiecznik.pl: OSINT

26.01.2019
Uczestnik kursu „Wprowadzenie do obróbki i analizy danych NGS”. ideas4biology, Poznań.

24-25.06.2013
Uczestnik kursu STATISTICA kurs podstawowy zorganizowanego przez firmę StatSoft Polska Sp. z o.o.

09.10.2012
Uczestnik kursu „Real Time PCR – analiza ekspresji genów” zorganizowanego przez abo Grażyna Tarnowska Boreysza oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

23-24.05.2012
Uczestnik kursu „Real Time PCR – analiza ekspresji genów” Blirt S.A., dział DNA Gdańsk

24-26.04.2012
Uczestnik kursu z zakresu spektrometrii mas, Bruker Daltonik GmbH w Bremie w Niemczech

24.03.-31.03.2012
Uczestnik szkolenia praktycznego w zakresie „Ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy” zorganizowanego w ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca”

22-24.03.2012
Uczestnik warsztatów „Genomika funkcjonalna i proteomika”, MBS Serwis dla Biologii Molekularnej

21-22.02.2012
Uczestnik warsztatów „Biotechnologia molekularna dla zdrowia”, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

20.01.2012
Uczestnik warsztatów „Edycja, składanie oraz określanie konsensusowej sekwencji DNA. Kryteria zmiany metodyki sekwencjonowania w zależności od otrzymanych wyników”, MBS Serwis dla Biologii Molekularnej

15-17.04.2010
Uczestnik szkolenia „Molekularne metody badań w mikrobiologii i wirusologii”, MBS Serwis dla Biologii Molekularnej

16-17.01.2010
Uczestnik szkolenia „Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej”, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie

16-17.01.2010
Uczestnik szkolenia „Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej”, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie

03-05.12.2009
Uczestnik szkolenia „Sekwencjonowanie i analiza metylacji DNA”, MBS Serwis dla Biologii Molekularnej

23-25.11.2009
Uczestnik szkolenia „Molekularne metody w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej”, MBS Serwis dla Biologii Molekularnej

11-12.2009
Uczestnik szkolenia „Przedsiębiorczość akademicka sposobem na wykorzystanie potencjału regionu”, Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT

25.05.2009
Uczestnik kursu „QPCR DAY”, Biomedica Poland

15-17.04.2009
Uczestnik kursu „Bioinformatyka i narzędzia bioinformatyczne: PERL i R” MBS Serwis dla Biologii Molekularnej

09 – 20.07.2007
Uczestnik szkolenia Intensive Program IP FOOD & CONSUMER zorganizowanego przez Uniwersytet Gandawie w ramach programu Erasmus

01–28.09.2005
Praktyki w Zakładzie Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach