Sundose

Sundose to projekt mający na celu dopasowanie suplementu diety do klienta.

W projekt zaangażowany jestem od kwietnia 2019 roku.

W ramach współpracy odpowiadam za implementację badań genomicznych do algorytmów stosowanych w doborze suplementu. Ponadto zaangażowany jestem w szeroko pojętą działalność badawczo-rozwojową w tematach okołomedycznych.

Więcej na temat projektu: https://pl.sundose.io/