Sundose

Sundose to projekt mający na celu dopasowanie suplementu diety do cech klienta.

W projekt zaangażowany byłem od kwietnia 2019 do kwietnia 2022 roku.

W ramach współpracy odpowiadałem m.in. za implementację badań genomicznych do algorytmów stosowanych w doborze suplementu. Kierowałem działem naukowym firmy. Ponadto zaangażowany byłem w szeroko pojętą działalność badawczo-rozwojową w tematach okołomedycznych na styku IT/biologii/medycyny. Prowadziłem również analizę danych, przygotowywałem wnioski do NCBR itp.

Więcej na temat projektu: https://sundose.io/