Publikacje naukowe

 

 

 

Iłowiecka, K., Maślej, M., Czajka, M., Pawłowski, A., Więckowski, P., Styk, T., Gołkiewicz, M., Kuzdraliński, A. and Koch, W., 2022. Lifestyle, Eating Habits, and Health Behaviors Among Dietary Supplement Users in Three European Countries. Frontiers in Public Health10.

Okoń, S., Cieplak, M., Kuzdraliński, A., & Ociepa, T. (2021). New pathotype nomenclature for better characterisation the virulence and diversity of Blumeria graminis f. sp. avenae populations. Agronomy11(9), 1852.

Kuzdraliński, A., Leśniowska-Nowak, J., Nowak, M., Kawęcka, M., Kot, A., Różaniecka, K., … & Szczerba, H. (2021). Novel Primer Sets for Rapid Detection of Zymoseptoria tritici in Wheat. Plant Disease105(2), 251-254.

Dudziak, K., Sozoniuk, M., Szczerba, H., Kuzdraliński, A., Kowalczyk, K., Börner, A., & Nowak, M. (2020). Identification of stable reference genes for qPCR studies in common wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under short-term drought stress. Plant Methods, 16, 1-8.

Szczerba, H., Komoń-Janczara, E., Krawczyk, M., Dudziak, K., Nowak, A., Kuzdraliński, A., … & Targoński, Z. (2020). Genome analysis of a wild rumen bacterium Enterobacter aerogenes LU2-a novel bio-based succinic acid producer. Scientific Reports, 10(1), 1-13.

Kuzdraliński, A., Szczerba, H., Kot, A., Ostrowska, A., Nowak, M., & Muszyńska, M. (2018). Development and Application of a New PCR Method for Detection of Blumeria graminis f. sp. tritici. Journal of molecular microbiology and biotechnology, 28(3), 137-146.
Punkty MNiSW – 25 pkt., Impact Factor – 1,25;

Jamroz J., Kordowska-Wiater M., Kuzdraliński A., Mazurek A., Mazurkiewicz J., Nastaj M., Pytka M., Sikora M., Udeh K. 2017. Wyzwania w technologii i analityce żywności, Monografia – 20 pkt.

Kordowska-Wiater, M., Kuzdraliński, A., Czernecki, T., Targoński, Z., Frąc, M., Oszust, K. 2017. The Ability of a Novel Strain Scheffersomyces (Syn. Candida) shehatae Isolated from Rotten Wood to Produce Arabitol. Polish journal of microbiology, 66(3), 335-343.
Punkty MNiSW – 15 pkt., Impact Factor – 0,697;

Kordowska-Wiater, M., Kuzdraliński, A., Czernecki, T., Targoński, Z., Frąc, M., & Oszust, K. 2017. The production of arabitol by a novel plant yeast isolate Candida parapsilosis 27RL-4. Open Life Sciences, 12(1), 326-336.
Punkty MNiSW – 14 pkt., Impact Factor – 0,448;

Kuzdraliński, A., Nowak, M., Szczerba, H., Dudziak, K., Muszyńska, M., & Leśniowska-Nowak, J. (2017). The composition of Fusarium species in wheat husks and grains in south-eastern Poland. Journal of Integrative Agriculture, 16(7), 1530-1536.
Punkty MNiSW – 25 pkt., Impact Factor – 1,25

Kuzdraliński, A., Kot, A., Szczerba, H., Ostrowska, A., Nowak, M., Muszyńska, M., … & Muzyka, P. (2017). Novel PCR Assays for the Detection of Biological Agents Responsible for Wheat Rust Diseases: Puccinia triticina and Puccinia striiformis f. sp. tritici. Journal of molecular microbiology and biotechnology, 27(5), 299-305.
Punkty MNiSW – 25 pkt., Impact Factor – 1,25

Kuzdraliński, A., Kot, A., Szczerba, H., Nowak, M., & Muszyńska, M. (2017). A Review of Conventional PCR Assays for the Detection of Selected Phytopathogens of Wheat. Journal of molecular microbiology and biotechnology, 27(3), 175-189.
Punkty MNiSW – 25 pkt., Impact Factor – 1,25

Kuzdraliński A., Szczerba H., Tofil K., Filipiak A., Garbarczyk E., Dziadko P., Muszyńska M., Solarska E., 2015. Early PCR detection of the Mycosphaerella graminicola in the leaves of winter wheat in Poland, Romanian Agricultural Research 32(32).
Punkty MNiSW – 15; Impact Factor – 0,28;

Kuzdraliński A., Szczerba H., Tofil k., Filipiak A., Garbarczyk E., Dziadko P., Muszyńska M., Solarska E.. 2014. Early PCR-based detection of Fusarium culmorum, F. graminearum, F. sporotrichioides and F. poae on stem bases of winter wheat throughout Poland. European Journal of Plant Pathology, DOI: 10.1007/s10658-014-0483-9
Punkty MNiSW – 30; Impact Factor – 1,61;

Adam Waśko, Magdalena Polak-Berecka, Adam Kuzdraliński, Tomasz Skrzypek. 2013. Variability of S-layer proteins in Lactobacillus helveticus strains. Anaerobe. http://dx.doi.org/10.1016/j.anaerobe.2013.11.004
Punkty MNiSW – 25; Impact Factor – 2,022;

Kuzdraliński A., Solarska E., Mazurkiewicz J. 2013. Mycotoxin content of organic and conventional oats from southeastern Poland. Food Control, 33(1): 68–72.
Punkty MNiSW – 35; Impact Factor – 2,738;

Kuzdraliński A., Solarska E., Muszyńska M. 2013. Deoxynivalenol and zearalenone occurence in beers analysed by an enzyme-linked immunosorbent assay method. Food Control 29(1):22-24.
Punkty MNiSW – 35; Impact Factor – 2,738;

Waśko A., Skrzypczak K., Polak-Berecka M., Kuzdraliński A. 2012. Genetic mechanisms of variation in erythromycin resistance in Lactobacillus rhamnosus strains. The Journal of Antibiotics. 09/2012; doi:10.1038/ja.2012.73
Punkty MNiSW – 20; Impact Factor – 2,191;

Solarska E., Marzec M., Kuzdraliński A., Muszyńska M. 2012. The occurence of mycotoxins in organic spelt products. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 190-195
Punkty MNiSW – 9;

Solarska E., Kuzdraliński A. 2011. Toxigenic fungi and mycotoxins in organic spring barley protected with chitosan-based biopreparations. Journal of Plant Protection Research 60: 57–63
Punkty MNiSW – 9;

Solarska E., Kuzdraliński A., Wójcik W., Targoński Z. 2010. Mikotoksyny w pszenżycie ozimym uprawianym w ekologicznym systemie produkcji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 Nr 4, s. 102-107
Punkty MNiSW – 5;

Solarska E., Kuzdraliński A., Potocka E. 2010. Mikotoksyny w życie ozimym uprawianym w ekologicznym systemie produkcji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 Nr 4, s. 108-112,
Punkty MNiSW – 5;

Solarska E., Kuzdraliński A., Szymona J. 2009. The mycotoxin contamination of triticale cultivars cultivated in organic and conventional systems of production. Phytopathologia 53: 57-62
Punkty MNiSW – 2;

Kuzdraliński A. 2008. Właściwości mikotoksyn z grupy trichotecenów oraz ich występowanie w zbożach. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. T.2, 93(444): 435-440
Punkty MNiSW – 0;

Mazurkiewicz J., Solarska E., Muszyńska M., Kuzdraliński A. 2008. Występowanie trichotecenów fuzaryjnych w jęczmieniu jarym z systemów produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Progress in Plant Protection, 48(2): 426-429
Punkty MNiSW – 5;

Mazurkiewicz J., Solarska E., Kuzdraliński A., Muszyńska M., Wpływ sposobu nawożenia na występowanie toksyn fuzaryjnych w pszenicy ozimej. Journal of Research and Applications in Agricultural Ingineering, 2008, Vol.53(4), 15-17
Punkty MNiSW – 5;

Mazurkiewicz J., Kuzdraliński A., Solarska E., 2012. Wpływ parametrów fermentacji ciasta i wypieku na zawartość deoksyniwalenolu i toksyny T-2 w pieczywie żytnim. Acta Agrophysica, 19/4: 761-772
Punkty MNiSW – 5;

Kuzdraliński A., 2012. Fungi and mycotoxins in organic oats and its products. Phytopathologia 61: 65-67
Punkty MNiSW – 2;

Solarska E., Kuzdraliński A., Potocka E., 2012. Mikotoksyny w zbożach z upraw ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57/4: 100-102
Punkty MNiSW – 5;