Przedmioty

 

Lista przedmiotów, na których prowadziłem zajęcia od 2006 r.

Przedmioty własne:

 • Genomika i transkryptomika, kierunek: Biotechnologia, II stopień, I semestr (letni).
 • Genetyka, kierunek: Biotechnologia, I stopień, III semestr (zimowy).
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, II stopień, III semestr (letni).
 • Przedsiębiorczość w dietetyce, kierunek: Dietetyka, II stopień, IV semestr (letni).
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych, kierunek: Bioinżynieria, II stopień, I semestr (zimowy).

Pozostałe przedmioty:

 • Genomika, proteomika, metabolomika;
 • Proteomika i peptydomika;
 • Modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych;
 • Genetyka medyczna;
 • Biotechnologia medyczna;
 • Metody biotechnologiczne w diagnostyce i analityce;
 • Biotechnologia w ochronie środowiska;
 • Biotechnologia;
 • Opakowalnictwo i Przechowalnictwo;
 • Technologia specjalizacyjna: Ocena i kształtowanie jakości żywności;
 • Zafałszowania produktów;
 • Biotechnologia Żywności i Leków;
 • Inżynieria i aparatura bioprocesowa;
 • Techniki analityczne w biotechnologii;
 • Wirusologia molekularna;
 • Przedsiębiorczość w żywieniu i dietetyce;
 • Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych;
 • Nutrigenomika;
 • Nutrigenomika i dietoterapia;
 • Zafałszowania żywności;