Patenty

Obecnie posiadam 14 patentów przyznanych przez UPRP na wynalazki biotechnologiczne, wybrane:

L.P. TYP
NUMER ZGŁOSZENIA
DATA ZGŁOSZENIA
NAZWA/TYTUŁ
 

1 PAT P.419482 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria g…
 

2 PAT P.419488 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria g…
 

3 PAT P.419489 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria g…
 

4 PAT P.430260 2019-06-17 Nowy szczep bakterii Escherichia coli oraz wykorzystanie szczepu do wytwarzania …
 

5 PAT P.430261 2019-06-17 Nowy szczep bakterii Enterobacter aerogenes oraz wykorzystanie szczepu do wytwar…
 

6 PAT P.419484 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia s…
 

7 PAT P.419485 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia r…
 

8 PAT P.419486 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia r…
 

9 PAT P.419487 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia r…
 

10 PAT P.419494 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia s…
 

11 PAT P.419483 2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia s…
 

12 PAT P.431170 2019-09-16 Startery oligonukleotydowe hybrydyzujące w obrębie genu Cyp51 do wykrywania pato…
 

13 PAT P.431160 2019-09-16 Startery oligonukleotydowe hybrydyzujące w obrębie genu SdhB do wykrywania patog…
 

14 PAT P.431159 2019-09-16 Startery oligonukleotydowe hybrydyzujące w obrębie genu Rpb2 do wykrywania patog…
 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/b8ef5175-1af8-42cb-90da-f85f63dbf82a