Koło naukowe

W latach 2011-2017 pełniłem funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego „BIOM”, skupiającego studentów biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wybrane aktywności SKN „BIOM” z lat 2011-2017:

  • udział w konferencjach i sympozjach, w tym m.in. Sympozjum Młodych Naukowców „Nowe oblicze nauk przyrodniczych” w Poznaniu, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Młodzi dla Nauki” –Ekonomia–Prawo-Nauki Społeczne i Przyrodnicze w Karpaczu oraz Pradze, VI Międzynarodowej Konferencji Studentów Biotechnologii w Łodzi, XX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu. Członkowie Koła wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia konferencyjne za prezentowane postery oraz referaty ustne.
  • członkowie SKN „Biom” zainicjowali Lubelską Konferencję Młodych Naukowców, której pierwsza edycja odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2012 r.
  • szkolenia miękkie mające na celu przygotować biotechnologów do wejścia na rynek pracy (prezentacja, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, CV),
  • wycieczki do zakładów produkcyjnych m.in. Browaru Perła, Biomaxima,
  • warsztaty dla uczniów szkół podstawowych m.in. z zakresu badań w biotechnologii,
  • kursy dla członków Koła, w tym m.in. z zakresu obsługi autoklawu, mikroskopii, chromatografii,
  • coroczny udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • powołanie Czasopisma Studentów Biotechnologii „BIOmarker” (ISSN 2449-6197), na łamach którego członkowie koła publikowali swoje artykuły,
  • prezentacja projektów Koła w trakcie Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Te i inne aktywności wynikały z inicjatywy i wielkiego zaangażowania członków koła, z którymi miałem wielką przyjemność współpracować.