Badania naukowe

Moje badania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętej biotechnologii, biologii, IT, genetyki mikroorganizmów. Koncentruję się również na fizjologii i biochemii człowieka oraz wykorzystaniu nici DNA do tagowania obiektów fizycznych i przechowywania informacji (tzw. biologia syntetyczna).

W obszarze moich zainteresować znajdują się również:

  • bioinformatyka,
  • filogenetyka,
  • metagenomika,
  • fitopatologia,
  • wirusologia.

Profil na portalu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Adam_Kuzdralinski

Profil na Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=-HUVk3gAAAAJ&hl=pl